خروج از احراز هویت مرکزی
پنل ویژه کارشناس
در صورتی که امکان ورود ندارید با یکی از آدرس های زیر تماس بگیرید:
موضوع آدرس ایمیل
حساب و شارژ اینترنت (acc) support+internet@iut.ac.ir
احراز هویت مرکزی و مدیریت شناسه support+sso@iut.ac.ir
ایمیل support+mail@iut.ac.ir
اتوماسیون support+eos@iut.ac.ir
سامانه یکتا (lms) support+lms@iut.ac.ir
بوستان support+boostan@iut.ac.ir
خوارزمی support+kharazmi@iut.ac.ir
تلفن Voip support+voip@iut.ac.ir
سایت های دانشگاهی support+site@iut.ac.ir
ADSL support+adsl@iut.ac.ir
سامانه مروارید (erp) support+erp@iut.ac.ir
سایر support@iut.ac.ir